przydatne formularze do pobrania

do pobrania

ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA

Dla osób niepełnoletnich na wejście jednorazowe

ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA

Dla osób niepełnoletnich na przystąpienie do klubu

Oświadczenie uczestnika zajęć TOPTEAM

Grafik zajęć

INSTRUKCJA COVID-19

FORMULARZ DO FAKTURY

FORMULARZ REKLAMACJI

REGULAMIN KLUBU

ZGODZA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA