badminton hetmańska

Liczba graczy: max 4 os (debel) Pn - Pt 7-16 Pn - Pt 17-23 Sob - Nd
Boisko 40zł 50zł 40zł
System partnerski x 1 25zł 35zł 25zł
System partnerski x 2 10zł 20zł 10zł
wypożyczenie zestawu rakiet do boiska 10 zł
wypożyczenie lotki 5 zł

Regulamin Fitness for life Badminton

 

1.Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking (kauczukową) przeznaczone do sportów halowych. W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry pracownik recepcji Klubu Fitness for life ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort. Klient nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu.

2. W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości oraz używanie osobistego ręcznika. Ręcznik można również wypożyczyć odpłatnie w recepcji Klubu.

3. Przed rozpoczęciem gry na korcie Klient powinien poddać się kontroli stanu zdrowia. Klub Fitness for life nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek na zdrowiu Klienta spowodowany zaniedbaniem stanu zdrowia i braku konsultacji Klienta z lekarzem przed rozpoczęciem wzmożonego wysiłku fizycznego, jakim jest gra w squash’a.

4. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować organizm na intensywny wysiłek fizyczny.

5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry.

6. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zanieczyszczać kort.

7. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.

8. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.

9. Wszelkie stwierdzone przypadki zniszczenia, lub dewastacji urządzeń, kradzieży lub zgubienia elementów podlegają odpłatności w wysokości 100% wartości.

10. Klub Fitness for life zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squash’a Klienta w przypadku turnieju squashowego lub innego ważnego wydarzenia, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Klienta telefonicznie, lub inną drogą.

11. Klub Fitness for life nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Klienta korzystającego z kortu powstały w wyniku nie stosowania się do regulaminu Klubu lub nie stosowania się do zasad gry w squasha

12. Wejście Klienta na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych punktów regulaminu korzystania z kortów do squash’a w Klubie Fitness for life.

13. Klub Fitness for life zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie, o czym poinformuje Klientów.

 

Zasady gry w badmintona

 


1. Punktacja.
Mecz trwa do dwóch wygranych setów, chyba że ustalono inaczej.
Strona, która pierwsza zdobywa 21 punktów wygrywa seta.
Strona wygrywająca wymianę dodaje punkt do swojego wyniku. Strona wygrywa wymianę, gdy strona przeciwna popełnia błąd albo lotka przestaje być w grze dotykając podłoża w boisku strony przeciwnej.
Jeżeli strony osiągną wynik 20:20 to seta wygrywa strona zdobywająca przewagę dwóch punktów.
Jeżeli strony osiągną wynik 29:29 to seta wygrywa strona zdobywająca trzydziesty punkt.
Strona wygrywająca seta pierwsza serwuje w następnym secie.

2. Serw.
2.1.Przy prawidłowym serwie:
a. serwujący i odbierający powinni stać na przekątnie przeciwległych polach serwisowych, bez dotykania linii ograniczających te pola;
b. stopy serwującego i odbierającego muszą pozostawać w styku z powierzchnią boiska od początku serwu do momentu jego zakończenia;
c. podczas serwu cała lotka powinna znajdować się poniżej talii serwującego;
d. rakieta serwującego podczas uderzenia lotki powinna się znajdować wyraźnie poniżej całej dłoni trzymającej rakiete;
e. dopuszczalne jest ( zarówno przy serwisie jak również w grze ) dotknięcie siatki przez lotkę.

3. Gra pojedyncza.
3.1.Pole serwisowe.
a. zawodnicy powinni serwować i odbierać serwis na swoich prawych polach serwisowych jeżeli serwujący posiada 0 lub parzystą ilość punktów;
b. zawodnicy powinni serwować i odbierać serwis na swoich lewych polach serwisowych jeżeli serwujący posiada nieparzystą ilość punktów;
3.2.Punktacja a serwowanie.
a. jeżeli odbierający popełni błąd lub lotka przestanie być w grze z powodu dotknięcia powierzchni boiska odbierającego, zawodnik serwujący zdobywa punkt. Następnie serwuje z przeciwnego pola serwisowego.
b. jeżeli serwujący popełni błąd lub lotka przestanie być w grze z powodu dotknięcia powierzchni boiska serwującego, zawodnik odbierający staje się serwującym.

4. Gra podwójna.
4.1.Rozpoczęcie seta odbywa się z prawego pola serwisowego.
4.2.Tylko zawodnik odbierający powinien odebrać serw. Jeżeli lotka dotknie lub zostanie uderzona przez jego partnera to strona serwująca zdobywa punkt.
4.3.Po odebraniu serwu, lotka jest odbijana naprzemiennie przez strony, przez któregokolwiek z partnerów.
4.4.Punktacja a serwowanie.
a. jeżeli strona odbierająca popełni błąd lub lotka przestanie być w grze z powodu dotknięcia powierzchni boiska strony odbierającej, strona serwująca zdobywa punkt i serwujący serwuje ponownie, z przeciwnego pola serwisowego.
b. jeżeli strona serwująca popełni błąd lub lotka przestanie być w grze z powodu dotknięcia powierzchni boiska strony serwującej, para traci prawo do serwisu, a punkt zdobywa para przeciwna. Serw wykonuje druga para z pola prawego (gdy ma 0 lub liczbę parzystą punktów) lub lewego (gdy ma nieparzystą liczbę punktów). Żaden zawodnik nie może serwować poza kolejnością lub odbierać dwa następujące po sobie serwy w tym samym secie.

Storna w budowie

POBIERZ CENNIK W PDF