Squash hetmańska

 
Pn - Pt 7-16 Pn - Pt 17-23 Sob - Nd
Kort 30zł 40zł 30zł
System partnerski x 1 15zł 25zł 15zł
System partnerski x 2 0zł 10zł 0zł
wypożyczenie rakiety 5 zł/sztuka
wypożyczenie piłki 0zł
 

Regulamin Fitness for life Squash

Przebywanie na terenie Klubu Fitness For Life oraz korzystanie z jego usług i dokonywanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i zobowiązania do stosowania jego postanowień.

Klub jest czynny w godzinach od 6:00 do 00:00 w dni powszednie oraz od 10:00 do 20:00 w soboty i niedziele. Rezerwacji można dokonać od 7:00 do 22:00 w dni powszednie oraz od 11:00 do 18:00 w soboty i niedziele.

1) Klienci mogą wejść na teren Klubu na 15 minut przed godziną rezerwacji oraz muszą opuścić obiekt 20 minut po zakończonej grze.
2) Osoby korzystające z usług Klubu akceptują obowiązujący aktualnie cennik a wszelkie opłaty związane z wynajmem kortu, wypożyczeniem sprzętu, kupnem sprzętu uiszczane są z góry.
3) Za uszkodzenia wypożyczonego sprzętu oraz wyposażenia Klubu odpowiada Klient, który zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zniszczony sprzęt. Zniszczenie rakiety do squasha - 50 złotych, rakiety do badmintona - 30 złotych, rakiety do tenisa stołowego - 20 złotych.
4) Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu.
5) Osoby korzystające ze sportów rakietowych zobligowane są do przestrzegania także głównego regulaminu Fitness For Life.
6) Na terenie Klubu zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, wnoszenia oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu, wstępu do Klubu pod ich wpływem, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawienia reklam, wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
7) Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązują się do zachowania wszelkich zasad i norm życia społecznego.
8) Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
9) Z usług Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
10) Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w klubie w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
11) Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach udostępnionych klientowi na czas pobytu w Klubie.
12) Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy klientów.
13) W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
14) W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Fitness For Life.
15) Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Dokonywanie, odwoływanie rezerwacji oraz wejście na kort i boisko:

1) Rezerwacji można dokonać przez stronę Internetową www.fitnessforlife.pl oraz osobiście na ternie Klubu Fitness For Life, ul. Hetmańska 40 w Rzeszowie. Do dokonania osobistej rezerwacji wymagamy okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2) Rezerwacji kortu, boiska, stołu do tenisa można dokonać:
W Klubie - na 7 dni do przodu lub powyżej 30 dni (stała rezerwacja - usługa dostępna wyłącznie dla squash'a)
Przez Panel Klienta - do 31 dni
3) Anulacja rezerwacji kortu jest możliwa najpóźniej 3 godzin przed zarezerwowanym terminem gry, samodzielnie w systemie online lub poprzez recepcję Klubu - osobiście lub telefonicznie.
4) W przypadku 2-krotnego nieodwołania stałej rezerwacji (oraz niepojawienia się na korcie w ramach swojej stałej rezerwacji) lub 2-krotnego nieterminowego odwołania rezerwacji kortu przez Klienta rezerwacja zostaje anulowana a klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub osobiście podczas kolejnej wizyt na terenie Obiektu.
5) Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia blokady dotyczącej wykonywania rezerwacji przez osoby nie odwołujące swoich rezerwacji z wyprzedzeniem.
6) Klienci którzy zostali zablokowani a chcą korzystać z usług Klubu zobligowani będą do uiszczenia opłat za nieodebrane, nieodwołane rezerwacje, zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem. Zdjęcie blokady możliwe jest po decyzji Managera Fitness For Life, z którym należy się skontaktować mailowo lub osobiście.
7) Korty do squasha, boisko do badmintona, stół do tenisa czynne są w godzinach podanych wyżej i wynajmowane są na pełne godziny zegarowe.
8) Wszystkie osoby przebywające na korcie muszą zgłosić się do Recepcji Klubu i okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji ich wejścia na teren Obiektu.
9) Na terenie Obiektu mogą znajdować się wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku osób które ukończyły 16 lat wejście może odbyć się po dostarczeniu pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego.
10) Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 5 minut tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu samowolnie traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
11) Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zamiennym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort.
12) Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących zanieczyścić lub zniszczyć kort, utrudniać grę lub powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
13) W przypadku zniszczenia parkietu lub jego zabrudzenia poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenia niedopuszczalnych przedmiotów klient ma obowiązek uregulować opłatę karną w wysokości 600 zł pokrywającą koszty usunięcia zniszczeń.
14) Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha Klienta w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
15) Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.

 

Zasady gry w Squash

Niniejszy tekst  ma na celu wyjaśnienie podstawowych zasad gry. Wskazane jest aby każdy gracz zapoznał się z pełnym regulaminem gry. Numery reguł w nawiasach odpowiadają punktom z pełnego regulaminu the World Singles Squash Rules. PUNKTACJA (punkt 2) Mecz prowadzony jest do wygrania większości z pięciu setów. Każdy set prowadzony jest do momentu zdobycia przez jednego z zawodników 9 punktów, z wyjątkiem sytuacji remisu 8 do 8. Wtedy zawodnik odbierający (nie ten, który serwuje) musi zdecydować, czy dany set ma się toczyć do zdobycia 9 czy do 10 punktów, przy czym nie obowiązuje tu zasada przewagi dwu punktowej. Punkty zdobywa tylko zawodnik serwujący. Kiedy serwujący wygra piłkę zdobywa punkt, gdy odbierający wygra piłkę staje się serwującym. ROZGRZEWKA (punkt 3) Przed rozpoczęciem meczu obaj gracze mają prawo do 5 minutowej rozgrzewki (po 2 i pół minuty z każdej strony kortu). W trakcie tej rozgrzewki rozgrzewana jest także piłka, która posłuży do rozegrania meczu. W przypadku zmiany piłki lub wznowieniu gry po dłuższej przerwie gracze powinni rozgrzać piłkę tak aby nadawała się do gry. Piłka może zostać rozgrzana przez innych graczy (na przykład podczas przerwy w grze). SERWIS (punkt 4) Gra rozpoczyna się od serwisu. Gracz, który serwuje jako pierwszy, jest wybierany losowo. Później serwuje tak długo, aż przegra piłkę. Wtedy gracz odbierający stanie się serwującym, a serwujący odbierającym. W kolejnych setach pierwszym serwującym staje się gracz, który wygrał poprzedzającego seta. Przy rozpoczynaniu serwowania gracz może wybrać stronę, z której chce zaserwować. Po wygraniu serwowanej piłki serwis musi nastąpić z przeciwnej strony. Gracz serwujący, podczas serwisu, musi choć częścią jednej stopy dotykać pola serwisu. Aby serwis był poprawny piłka musi dotknąć bezpośrednio przedniej ściany powyżej linii serwisu i poniżej linii autu, a następnie, o ile gracz odbierający nie zagra z woleja, trafić w ćwiartkę kortu gracza odbierającego. DOBRY ODBIÓR (punkt 6) Dobry odbiór to taki, w którym piłka zostanie odbita przed podwójnym zetknięciem z podłogą i uderzy w przednią ścianę (pomiędzy liniami autowymi). Po odbiorze piłka nie może dotknąć podlogi. Może natomiast odbijać się zarówno od ścian bocznych jak i od ściany tylnej. Odbiór jest nieudany, gdy piłka dotknie dwa razy podłogi, lub zostanie odbita więcej niż raz, lub gdy uderzy w lub za linie autowe, lub gdy przed odbiciem od ściany przedniej dotknie podłogi. ROZEGRANIE PIŁKI (punkt 8) Po poprawnym serwisie piłka rozgrywana jest aż do momentu niepoprawnego odbioru. Rozegranie piłki składa się z dobrego serwisu i pewnej liczby dobrych odbiorów. Gracz wygrywa daną piłkę jeśli przeciwnikowi nie uda się poprawnie zaserwować lub poprawnie odebrać piłki, lub gdy przed odebraniem piłki dotknie ona przeciwnika (jego ubrania, rakiety itp.). UWAGA: ODBIERAJĄCY NIGDY NIE POWINIEN UDERZAĆ PIŁKI JEŚLI ISTNIEJE RYZYKO UDERZENIA PIŁKĄ LUB RAKIETĄ PRZECIWNIKA. W TAKICH WYPADKACH POWTARZA SIĘ PIŁKĘ LUB ODBIERAJĄCY WYGRYWA PIŁKĘ. UDERZENIE PRZECIWNIKA PIŁKĄ (punkt 9) Jeśli odebrana piłka, zanim dotknie przedniej ściany, dotknie przeciwnika, lub jego rakiety, ubrania itp., gra jest przerywana. Jeśli odebrana piłka byłaby dobra i uderzyłaby poprawnie w przednią ścianę bez uprzedniego dotykania bocznych ścian, odbierający wygrywa piłkę pod warunkiem, że nie obracał się wcześniej. Jeśli odebrana piłka, mimo wszystko, uderzyła w przednią ścianę lub dotknęłaby innych ścian i byłaby dobra, wtedy piłka jest powtarzana. Jeśli piłka i tak nie uderzyłaby w przednią ścianę (nie byłby to poprawny odbiór piłki), wtedy odbierający przegrywa tę piłkę. OBRACANIE SIĘ (punkt 9) Jeśli zawodnik obracał się za obiegającą go piłką, lub gdy poczekał aż piłka minie go, i odebrał piłkę po przeciwnej stronie ciała do tej z której piłka nadleciała, wtedy mówimy, że zawodnik obracał się. Jeśli odebrana piłka uderzyła lub dotknęła przeciwnika, wtedy to przeciwnik wygrywa daną piłkę. Jeśli odbierający, podczas obracania się, przerwie grę w obawie o uderzenie przeciwnika, wtedy piłka jest powtarzana. Takie zachowanie jest zalecane w sytuacji, gdy gracz chce się obrócić lecz nie jest pewien pozycji przeciwnika. KOLEJNE PRÓBY UDERZEŃ (punkt 10) Gracz, po nieudanej próbie odbioru, może dalej próbować odebrać piłkę. Jeśli kolejne próby byłyby poprawne, lecz piłka trafiła przeciwnika, piłkę należy powtórzyć. Jeśli piłka nie byłaby dobra odbierający przegrywa ją. PRZESZKADZANIE (punkt 12) Zawodnik odbierający powinien mieć swobodę ruchów i przeciwnik nie powinien mu w tym przeszkadzać. Aby nie przeszkadzać w odbiorze przeciwnik musi starać się zapewnić swobodny dostęp do piłki, nie zasłaniać jej, nie ograniczać miejsca na ruch rakiety oraz pozwolić na zagranie piłki bezpośrednio w każdą część przedniej ściany. Gracz odbierający, gdy stwierdzi, że jest ograniczony przez przeciwnika, może mimo to odebrać piłkę i grać dalej, lub przerwać grę. Zalecane jest przerwanie gry, gdy istnieje ryzyko zderzenia się zawodników, lub uderzenia się rakietą, piłką itp. Gdy gra zostaje przerwana z powodu przeszkodzenia przeciwnika w odbiorze pmłki, należy: - Powtórzyć piłkę, gdy odbierający mógłby odebrać piłkę, a przeciwnik zrobił wszystko by nie przeszkodzić. - Nie powtarzać piłki (odbierający przegrywa piłkę), gdy odbierający i tak nie odebrałby piłki, lub odebrał piłkę i grał dalej, lub gdy przeciwnik w bardzo małym stopniu ograniczał swobodę odbierającego i mógł on bez przeszkód zbliżyć się do piłki i ją odebrać. Odbierający wygrywa piłkę (będzie serwował), gdy przeciwnik nie zrobił wszystkiego by nie przeszkodzić, lub gdy odbierający mógł zagrać kończącą piłkę, lub gdy odbierający mógł trafić przeciwnika piłką skierowaną bezpośrednio w przednią ścianę. POWTARZANIE PIŁKI (punkt 13) Powtórzenie piłki nie powoduje zdobycia punktu. Powtarzana piłka musi być serwowana z tej samej strony co poprzednia. Piłki mogą być powtarzane z wymienionych już wcześniej powodów, ale nie tylko. Piłkę należy powtórzyć gdy na przykład dotknie ona jakiegoś przedmiotu znajdującego się na podłodze, lub odbierający z obawy o uderzenie lub trafienie przeciwnika zrezygnuje z jej odbioru. Piłka musi być powtórzona, gdy została zaserwowana pomimo, że odbierający nie był gotowy, a także w przypadku pęknięcia piłki. CIĄGŁOŚĆ GRY (punkt 7) Piłki powinny być grane jedna za drugą bez większych przerw. Dozwolona jest 90 sekundowa przerwa pomiędzy setami. Gracz może zmienić część swego ubioru, gdy jest taka potrzeba. KONTUZJE, RANY (punkt 16) Jeśli w trakcie gry jeden z zawodników dozna krwawienia rany, gra jest przerywana. Gracz ma prawo do przerwy wystarczającej na powstrzymanie krwawienia. Jeśli rana została spowodowana przez przeciwnika, zawodnik ranny wygrywa cały mecz. Jeśli krwawienie powtarza się, dalsze przerwy są niedozwolone. Zawodnik ranny może poddać seta i skorzystać z 90 sekundowej przerwy by powstrzymać krwawienie. Gdy to nie wystarczy może poddać mecz. Jeśli gracz dozna kontuzji nie powodującej krwawienia, należy zdecydować z czyjej winy powstała. Jeśli kontuzja powstała z winy przeciwnika, zawodnik kontuzjowany wygrywa mecz, o ile potrzebuje czasu by usunąć kontuzję. Jeśli kontuzja powstała z winy tego samego zawodnika, przysługuje mu prawo do 3 minutowej przerwy w grze, po czym gra jest wznawiana. Gracz może poddać seta i skorzystać z 90 sekundowej przerwy, lub poddać cały mecz. Jeśli kontuzja wynikła z winy obu graczy, kontuzjowany zawodnik ma prawo do 1 godzinnej przerwy. Zawodnik chory (kontuzjowany) musi grać dalej. Może poddać część setów i korzystać z 90 sekundowych przerw. Zarówno złe samopoczucie, jak i kłopoty z oddychaniem (włącznie z astmą) uważane są za chorobę. OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW (punkt 15) Ten punkt zawiera wskazówki dla graczy. Na przykład podpunkt 15.6 zakazuje umyślnego rozpraszania przeciwnika. ZACHOWANIE NA KORCIE (punkt 17) Zachowanie ofensywne, a także onieśmielanie i zastraszanie są zakazane podczas gry w squasha. W ramach tych określeń mieści się także: werbalne lub wizualne nieprzyzwoite zachowanie, używanie słów publicznie uznawanych za obraźliwe, stosowanie nieprzyzwoitych gestów, doprowadzanie do niepotrzebnego kontaktu fizycznego z przeciwnikiem, wyładowywanie energii na rakiecie lub piłce, niesprawiedliwa rozgrzewka, gra na czas, stosowanie niebezpiecznych zagrań, korzystanie z porad trenera (nie dotyczy regulaminowych przerw w grze).  
 

Storna w budowie

POBIERZ CENNIK W PDF