Trening stacyjny to zorganizowany trening grupowy prowadzony na siłowni z wykorzystaniem maszyn pod okiem trenera. Ma charakter treningu obwodowego odpowiednio zaprogramowanego co do obciążenia, ilości powtórzeń, jednostki czasu czy serii. Pod okiem trenera możesz jeszcze precyzyjniej zrealizować swój trening na siłowni.