Absolwentka AWF w Krakowie. Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness.Trener II klasy gimnastyki sportowej. Instruktor Nordic Walking, Cycling Schwinn Bronze Level.. Uczestniczka wielu szkoleń i konwencji.