Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej. Trener Personalny (WWF URz), Instruktor Gimnastyki, afiliowany Trener Runmageddon. Pasja do sportu towarzyszy mu od zawsze, szczególne akrobatyka i gimnastyka, które próbował rozszerzyć o inne sporty takie jak Breakdance, Extreme Martial Arts, Parkour i Street Stunts co doprowadziło do fascynacji Kalisteniką i Street Workout. W 2016 roku zaczął swoją przygodę z OCR (biegi z przeszkodami), co pozwoliło mu na rozwój jako zawodnika OCR, Pracuje ze sportowcami i podopiecznymi pod kątem przygotowania motorycznego i biegowego.
Odbyte szkolenia i seminaria: “Mobility Comes First”, “Gimnastyka Sportowa”,”Prewencja i postępowanie w zakresie urazów w gimnastyce sportowej”, “Kształtowanie siły specjalnej w gimnastyce sportowej”, “Gimnastyka Sportowa: Kółka Gimnastyczne”, “Warsztaty Kettlebell Hardstyle metodą StrongFirst”, “GMB Fitness: Siła, gibkość, kontrola” (jedyne w Polsce), “Movement Strategy – Kończyna Dolna”, “Biodro – Staw Życia” , “Bark nie musi być skomplikowany”, “Tułów – baza do ruchu”, “Dietetyka i suplementacja w sporcie”.