Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności Fitness – nowoczesne formy gimnastyki. Student Wydziału Wychowania Fizycznego URZ – kierunek Wychowanie Fizyczne.