Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness – nowoczesne formy gimnastyki. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności kulturystyka. Trener Personalny. Certyfikowany instruktor TRX. Instruktor ICG Basic Lewel – Indor Cycling. Ponadto uczestniczka wielu krajowych i
międzynarodowych szkoleń, warsztatów i konwencji fitness. Propagatorka aktywnego stylu życia.