Instruktor Fitness. Instruktor Pilates Level 1. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika oraz Trener rozwoju osobistego.

Ukończyła kursy z zakresu: „Healthy back”, „Pilates with balls” oraz „Joga dla dzieci”.

Zawodowo pracuje jako nauczyciel, a swoich uczniów już od najmłodszych lat zaraża zdrowym i aktywnym stylem życia miedzy innymi poprzez prowadzenie zajęć Fitness Kids oraz Joga dla dzieci.