Mnożą się pytania dotyczące funkcjonowania Klubów Fitness for Life Rzeszów w momencie wprowadzenia na terenie miasta, żółtej strefy.
Co nowe restrykcje oznaczają dla naszych Klubowiczów?
Przede wszystkim to, że należy zachować zdrowy rozsądek i jeszcze bardziej zwrócić uwagę na utrzymanie reżimu sanitarnego.
Kluby Fitness for Life Rzeszów funkcjonują w standardowych godzinach otwarcia. Do Waszej dyspozycji nadal oddajemy siłownię i zajęcia grupowe.
W naszych Obiektach obowiązują limity osób, które do tej pory nie były przekroczone. W ciągach komunikacyjnych, na recepcjach, salach fitness znajdują się linie wyznaczające bezpieczne odstępy. Personel pełni swoje obowiązki z zastosowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, chroniących zarówno Was jak i Ich samych.
  • Na terenie Klubów dostępne są środki do dezynfekcji rąk, sprzętów czy pozostałych powierzchni. Pamiętajcie zatem o każdorazowej dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z siłowni oraz w trakcie swoich treningów.
  • Korzystając z maszyn i mat używajcie własnych ręczników.
  • Po zakończonym treningu obowiązkowo zdezynfekujcie sprzęt z którego korzystaliście.
Pamiętajcie, że nasz Personel również dba o stałą dezynfekcję wszelkich powierzchni, stały obieg świeżego powietrza oraz bacznie obserwuje zachowania Klubowiczów a gdyby pojawiły się jakiekolwiek rażące odstępstwa od przestrzegania reżimu sanitarnego nie balibyśmy się podjąć stanowczych kroków.
Jak sami widzicie, wspólny front działania, racjonalne podejście i ludzka życzliwość sprzyjają treningom dlatego nie warto rezygnować z drogi, którą kiedyś sobie wyznaczyliście. Żółta strefa wcale nie musi oznaczać przerwania podróży do bycia w dobrej formie.