Poniedziałek 23.09:
Capital Park:
8:30 Trening Obwodowy – poprowadzi Mateusz Dudek

Serdecznie zapraszamy