Poniedziałek 2.09:
Capital Park:
9:30 Gimnastyka Senior – poprowadzi Robert Mazur

Serdecznie zapraszamy