Poniedziałek 2.09:
Galeria Rzeszów:
18:00 TBC Shape – poprowadzi Katarzyna Mocek

Wtorek 3.09:
Hetmańska:
17:30 Płaski Brzuch – poprowadzi Dominika Szala – Synoś
18:00 Step II – poprowadzi Dominika Szala – Synoś

Zapraszamy serdecznie