Poniedziałek 5.08:
Capital Park:
8:30 Trening Obwodowy -> poprowadzi Robert Mazur

Serdecznie zapraszamy