Poniedziałek 8.07.
Galeria Rzeszów:
18:00 TBC Shape → poprowadzi Katarzyna Mocek

Wtorek 9.07.
Hetmańska:
17:30 Płaski Brzuch → poprowadzi Katarzyna Mocek
18:00 Step** → poprowadzi Elżbieta Pisarek

Środa 10.07.
Galeria Rzeszów:
18:00 Trening Obwodowy → poprowadzi Katarzyna Mocek
Hetmańska:
19:45 Tabata & Shape → poprowadzi Aneta Dereń

Poniedziałek 15.07.
Galeria Rzeszów:
18:00 TBC Shape → poprowadzi Katarzyna Mocek

Wtorek 16.07.
Hetmańska:
17:30 Płaski Brzuch -> poprowadzi Katarzyna Mocek
18:00 Step** → poprowadzi Elżbieta Pisarek

Środa 17.07.
Galeria Rzeszów:
18:00 Trening Obwodowy → poprowadzi Katarzyna Mocek
Hetmańska:
19:45 Tabata & Shape → poprowadzi Aneta Micał

Poniedziałek 22.07.
Galeria Rzeszów:
18:00 TBC Shape → poprowadzi Katarzyna Mocek

Wtorek 23.07.
Hetmańska:
17:30 Płaski Brzuch → poprowadzi Katarzyna Mocek
18:00 Step** → poprowadzi Elżbieta Pisarek

Środa 24.07.
Galeria Rzeszów:
18:00 Trening Obwodowy → poprowadzi Katarzyna Mocek

Poniedziałek 29.07.
Galeria Rzeszów:
18:00 TBC Shape → poprowadzi Katarzyna Mocek

Wtorek 30.07.
Hetmańska:
17:30 Płaski Brzuch → poprowadzi Katarzyna Mocek
18:00 Step** → poprowadzi Elżbieta Pisarek

Środa 31.07.
Galeria Rzeszów:
18:00 Trening Obwodowy → poprowadzi Katarzyna Mocek

Poniedziałek 5.08.
Galeria Rzeszów:
18:00 TBC Shape → poprowadzi Katarzyna Mocek

Wtorek 6.08.
Hetmańska:
17:30 Płaski Brzuch → poprowadzi Katarzyna Mocek
18:00 Step** → poprowadzi Elżbieta Pisarek

Środa 7.08.
Galeria Rzeszów:
18:00 Trening Obwodowy → poprowadzi Katarzyna Mocek

Serdecznie zapraszamy