Zumba KIDS- to połączenie tańca i treningu mającego na celu zapewnienie dzieciom maximum zabawy i fitnessu w tym samym czasie. Dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze jaka panuje na zajęciach dzieciaki uczą się  tańca, koordynacji, równowagi, kształtują kreatywność oraz pamięć. Poznają również zabawy muzyczno-ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące. 
Zajęcia dla dzieci od 4-6 lat. Zajęcia trwają 60 min.

Kids POWER to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci powyżej 7-8 roku życia. Na zajęciach dzieci kształtują swoją postawę poprzez ćwiczenia ruchowe, przy wykorzystaniu sprzętu dostępnego na sali tj. maty, hantle, stepy oraz piłki. Zajęcia obejmują też elementy sztuk walki, kick boxingu oraz boksu, które są dostosowane pod wiek dziecka. Zajęcia trwają 60 min.

 

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w sezonie jesienno-zimowym.

Zajęcia Kids POWER - godz. 11:00

Zajęcia ZUMBA Kids - godz. 12:00

Zajęcia są płatne. 1 godz./10 zł dziecko. Płatność uiszczana jest przed zajęciami. 

Zapraszamy!

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FITNESS DLA DZIECI

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach fitness organizowanych przez klub Fitness for Life w Nowy Sącz.

 

 Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia.
 2. W przypadku dzieci poniżej 4 roku życia możliwość uczestnictwa w zajęciach jest uzgadniana przez prowadzącego zajęcia. Instruktor może zażądać pozostawienia numeru telefonu do rodzica lub nakazać opiekunowi dziecka pozostać w klubie podczas trwania zajęć.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które samodzielnie potrafią korzystać z toalety.
 4. Dzieci w wieku 4-6 lat nie mogą być pozostawione w klubie bez opieki rodzica lub instruktora. Rodzic może opuścić klub w momencie, gdy instruktor jest obecny na terenie siłowni.
 5. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie klub do czasu rozpoczęcia oraz po zakończeniu zajęć ponosi Rodzic.
 6. Przed przystąpieniem do zajęć, Rodzic obowiązkowo musi poinformować o ewentualnych chorobach dziecka. W takim wypadku decyzję o możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach podejmuje instruktor.
 7. Każde dziecko obowiązkowo musi posiadać zamienne obuwie sportowe oraz strój sportowy.
 8. Każde dziecko obowiązkowo musi posiadać wodę do picia podczas zajęć.
 9. Dzieci nie mogą wchodzić do sali bez instruktora.
 10. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
 11. W przypadku dzieci, które nie potrafią przystosować się do poleceń instruktora lub sprawiają kłopoty podczas zajęć, klub może odmówić wstępu na zajęcia. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez instruktora ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danych zajęciach aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli usuniecie dziecka z zajęć nastąpiło z jego winy.
 12. Instruktor prowadzący zajęcia może według swojego uznania i ze względu na bezpieczeństwo uczestników ograniczyć liczbę osób na zajęciach.

 

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.

4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Aktualności
Bądź na bieżąco !
Promocje
Znajdź coś do siebie !
Galeria
Fitness for Life w obiektywie.
Trening personalny
- Twoja droga do sukcesu


Aktualności

 • 13-08-2018    15-01

  w dn. 15.08.2018 klub będzie nieczynny

  Uwaga! Informujemy, że w środę (15.08.2018) klub Fitness for Life będzie nieczynny.


 • 13-08-2018    15-00

  Wtorek 14.08.2018

  W dn. 14.08 (wtorek) zajęcia Zumba Fitness godz. 19:00 poprowadzi Dominika Serdecznie zapraszamy


 • 20-07-2018    13-28

  Sauny nieczynne do odwołania

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na czynności serwisowe sauny będą nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.


 • 11-07-2018    20-03

  Zajęcia CROSS o 18:30!

  Wszystkich wielbicieli zajęć CROSS informujemy, że zajęcia będą odbywały się w każdy dzień (poniedziałki, wtorki i czwartki) o tej samej porze czyli 18:30💪😍


Grafik Nowy Sącz - sobota: